Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - marec 2009

Številka: 3, Letnik: LVIII

ovitek_marec_2009.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 54

Anka Ilc, univ. dipl. inž. grad.
izr. prof. dr. Igor Planinc, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Goran Turk, univ. dipl. inž. grad.
dr. Gregor Trtnik, univ. dipl. inž. grad.

Temperaturna analiza postopne gradnje masivnih betonskih konstrukcij

Thermal analysis of successive construction of ass concrete structures

stran 62

prof. dr. Mitja Rismal, univ. dipl. inž. grad.

Ekološko sprejemljivi najmanjši pretoki

Eccologically acceptable minimal water discharge

stran 70

Simon Petrovčič, univ. dipl. inž. grad.
izr. prof. dr. Werner Guggenberger, univ. dipl. inž.
izr. prof. dr. Boštjan Brank, univ. dipl. inž. grad.

Jekleni silosi za sipke materiale: 1. del – vplivi pri polnjenju in praznjenju

Steel silos for particulate solid materials: part 1 – actions at filling and discharge

stran 3 ovitka

Jan Kristijan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

Novi diplomanti

stran 4 ovitka

Jan Kristijan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

Koledar prireditev

stran naslovnica

David Rajšter, dipl. inž. grad.
Robert Jenko

Poslovno stanovanjski objekt R5 v Ljubljani

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si