Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - maj 2014

Številka: 5, Letnik: LXIII

5-nasl-001-vbvm.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 110

Dušan Zajc, univ. dipl. inž. grad.

JANEZ NERED, UNIV. DIPL. INŽ. GRAD., 1930–2014

stran 111

akad. prof. dr. Peter Fajfar, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Marko Polič, univ. dipl. psih.
asist. dr. Robert Klinc, univ. dipl. inž. grad.

ZAZNAVANJE POTRESNE OGROŽENOSTI PRI STROKOVNJAKIH IN NESTROKOVNJAKIH

PERCEPTION OF SEISMIC RISK BY EXPERTS AND LAY PEOPLE

stran 119

Patricija Cotič, univ. dipl. inž. grad.
Primož Murn, univ. dipl. inž. grad.
doc. dr. Dejan Kolarič, univ. dipl. mat.
izr. prof. dr. Zvonko Jagličić, univ. dipl. inž. fiz.
izr. prof. dr. Vlatko Bosiljkov, univ. dipl. inž. grad.

UPORABA PULZNE TERMOGRAFIJE ZA NEPORUŠNE PREISKAVE V GRADBENIŠTVU

APPLICATION OF PULSED THERMOGRAPHY IN NON-DESTRUCTIVE TESTING IN CIVIL ENGINEERING

stran 132

Eva Okorn

NOVI DIPLOMANTI

stran 3 ovitka

Eva Okorn

KOLEDAR PRIREDITEV

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si