Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - maj 2012

Številka: 5, Letnik: LXI

naslovnica-maj-8mtt.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 94

Mario Crnjak, dipl. inž. grad.
Pavo Kristek, dipl. inž. grad.

PROMETNO VOZLIŠČE REKA – NOVA VRATA EVROPE

THE TRAFFIC NODE OF RIJEKA – NEW GATE OF EUROPE

stran 103

doc. dr. Darko Drev, univ. dipl. inž. kem. teh.
izr. prof. dr. Jože Panjan, univ. dipl. inž. grad.

RAZISKAVA VPLIVA IZTOKOV IZ KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV NA KAKOVOST POVRŠINSKIH VODA

STUDY OF THE IMPACT OF MUNICIPAL SEWAGE OUTFALLS ON THE QUALITY OF SURFACE WATERS

stran 109

Daniela Dvornik Perhavec, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Danijel Rebolj, univ. dipl. inž. grad.

UČINKOVITEJŠI PRISTOP K OBNOVI ZGODOVINSKIH OBJEKTOV

EFFECTIVE APPROACH TO THE RECONSTRUCTION OF HISTORICAL BUILDINGS

stran 118

Metod Di Batista, univ. dipl. inž. grad.

GRADNJA SLOVENSKIH AVTOCEST V OBDOBJU 1994 – 2009

stran 3 ovitka

Jan Kristijan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

NOVI DIPLOMANTI

stran 4 ovitka

Jan Kristijan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

KOLEDAR PRIREDITEV

stran naslovnica

prof. dr. Janez Duhovnik, univ. dipl. inž. grad.

Kaj teče iz naših čistilnih naprav?

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si