Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - junij 2020

Številka: 6, Letnik: LXIX

nasl-6-npv2.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 150

izr. prof. dr. Janko Logar, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Matjaž Mikoš, univ. dipl. inž. grad.

ZASLUŽNI PROF. DR. BOJAN MAJES, UNIV. DIPL. INŽ. GRAD. – 70 LET

stran 152

Urška Dolinar, mag. inž. grad.
izr. prof. dr. Tomaž Hozjan, univ. dipl. inž. grad.
doc, dr. Gregor Trtnik, univ. dipl. inž. grad.

OCENA MEHANSKIH LASTNOSTI BETONA PO IZPOSTAVLJENOSTI POVIŠANIM TEMPERATURAM Z UPORABO RAZLIČNIH REGRESIJSKIH MODELOV

ESTIMATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF CONCRETE AFTER EXPOSURE TO HIGH TEMPERATURES USING DIFFERENT REGRESSION MODELS

stran 163

prof. dr. Borut Juvanec, univ. dipl. inž. arh.

SUHOZID, KAMNITA ARHITEKTURA, KI NI SAMO ZID

DRYSTONE, ARCHITECTURE IN STONE, WHICH IS NOT ONLY WALL

stran 3 ovitka

Eva Okorn

NOVI DIPLOMANTI

stran 4 ovitka

Eva Okorn

KOLEDAR PRIREDITEV

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si