Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - junij 2019

Številka: 6, Letnik: LXVIII

nasl-6-hikg.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 134

prof. dr. Žiga Turk, univ. dipl. inž. grad.

LJUBLJANSKA IZJAVA

stran 138

Gorazd Humar, univ. dipl. inž. grad.

MOST, KI BI MORAL BITI SKORAJ NEVIDEN

A BRIDGE THAT SHOULD BE QUITE INVISIBLE

stran 140

prof. dr. Mitja Rismal, univ. dipl. inž. grad.

AKTUALNI PROBLEMI UPRAVLJANJA VODA IN GOSPODARJENJA Z NJIMI V SLOVENIJI

TOPICAL PROBLEMS OF WATER RESOURCE MANAGEMENT IN SOVENIA

stran 151

Jože Preskar, univ. dipl. inž. grad.

SEMINAR IN REDNA LETNA SKUPŠČINA DGIT NOVO MESTO

stran 3 ovitka

Eva Okorn

NOVI DIPLOMANTI

stran 4 ovitka

Eva Okorn

KOLEDAR PRIREDITEV

stran naslovnica

dr. Viktor Markelj, univ. dipl. inž. grad.

Dvižni most v Gdansku

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si