Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - junij 2015

Številka: 6, Letnik: LXIV

6-nasl-zfqj.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 134

Robert Pečenko, univ. dipl. inž. grad.
Sabina Huč, univ. dipl. inž. grad.
doc. dr. Tomaž Hozjan, univ. dipl. inž. grad.

PERFORMANČNI NAČIN PROJEKTIRANJA POŽARNE ODPORNOSTI LEPLJENEGA LESENEGA NOSILCA – 2. DEL: TOPLOTNA IN MEHANSKA ANALIZA

PERFOMANCE-BASED APPROACH TO FIRE SAFETY DESIGN OF GLULAM BEAM – PART 2: THERMAL AND MECHANICAL ANALYSIS

stran 145

Martin Jenko, dipl. inž. grad.
doc. dr. Mateja Dovjak, dipl. san. inž.
doc. dr. Roman Kunič, univ. dipl. inž. grad.

POMEN VSEBOVANE ENERGIJE V IZBRANIH GRADBENIH PROIZVODIH ZA IZREDNO UČINKOVITE TOPLOTNE OVOJE STAVB

IMPORTANCE OF EMBODIED ENERGY IN SELECTED CONSTRUCTIONAL PRODUCTS FOR HIGHLY EFFICIENT THERMAL ENVELOPES

stran 155

doc. dr. Lara Slivnik, univ. dipl. inž. arh.

ZDRUŽENJE THE CONSTRUCTION HISTORY SOCIETY

stran 3 ovitka

Eva Okorn

NOVI DIPLOMANTI

stran 4 ovitka

Eva Okorn

KOLEDAR PRIREDITEV

stran naslovnica

prof. dr. Janez Duhovnik, univ. dipl. inž. grad.

Protipoplavna ureditev Meže na Ravnah na Koroškem

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si