Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - junij 2011

Številka: 6, Letnik: LX

6-naslovnica-vjze.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 160

prof. dr. Mitja Rismal, univ. dipl. inž. grad.

ZAKAJ PO 30 LETIH BLEJSKO JEZERO ŠE VEDNO NI ČISTO

WHY AFTER 30 YEARS BLED LAKE IS NOT YET CLEAR

stran 164

prof. dr. Tomaž Tollazzi, univ. dipl. inž. grad.
doc. dr. Marko Renčelj, univ. dipl. inž. grad.
Goran Jovanović, univ. dipl. inž. grad.
Sašo Turnšek, univ. dipl. inž. grad.

NOV TIP KROŽNEGA KRIŽIŠČA: KROŽNO KRIŽIŠČE S PRITISNJENIMI PASOVI ZA DESNE ZAVIJALCE – »FLOWER ROUNDABOUT«

NEW TYPE OF ROUNDABOUT: ROUNDABOUT WITH »DEPRESSED« LANES FOR RIGHT TURNING – »FLOWER ROUNDABOUT«

stran 170

Mitja Papinutti, dipl. gosp. inž.
red. prof. dr. Miroslav Premrov, univ. dipl. inž. grad.
asist. Matjaž Tajnik, univ. dipl. inž. grad.

DIMENZIONIRANJE LESENEGA MOSTU ZA PEŠCE IN KOLESARJE

DIMENSIONING OF A TIMBER BRIDGE FOR PEDESTRIANS AND CYCLISTS

stran 4 ovitka

Jan Kristijan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

KOLEDAR PRIREDITEV

stran naslovnica

prof. dr. Janez Duhovnik, univ. dipl. inž. grad.

Predor pod Stenom na Poljanski obvoznici Škofje Loke

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si