Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - junij 2010

Številka: 6, Letnik: LIX

naslovnica-junij-kqd3.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 130

akad. prof. dr. Miha Tomaževič, univ. dipl. inž. grad.
dr. Matija Gams, univ. dipl. inž. grad.

OBNAŠANJE HIŠ YTONG PRI POTRESNI OBTEŽBI: MODELNE PREISKAVE NA POTRESNI MIZI

SEISMIC BEHAVIOUR OF CONFINED AERATED AUTOCLAVED CONCRETE MASONRY BUILDINGS: A SHEKING TABLE STUDY

stran 147

mag. Sašo Šantl, univ. dipl. inž. grad.
Gašper Rak, univ. dipl. inž. VKI.

ANALIZA POPLAVNE NEVARNOSTI IN ODTOČNEGA REŽIMA - UPORABA RAZLIČNIH TIPOV HIDRAVLIČNIH MODELOV

FLOOD HAZARD AND RUN-OFF REGIME ANALYSIS - APPROACH WITH USE OF DIFFERENT TYPES OF HYDRAULIC MODELS

stran 157

Mojca Jelančič
Domen Ivanšek
Goran Pregelj

STROKOVNA EKSKURZIJA - DUBAJ 2010

stran 3 ovitka

Jan Kristijan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

NOVI DIPLOMANTI

stran 4 ovitka

Jan Kristijan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

KOLEDAR PRIREDITEV

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si