Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - junij 2009

Številka: 6, Letnik: LVIII

ovitek_-junij_2009.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 146

DGIT Maribor

Ivan Ambrož 1919 - 2009

stran 147

asist. dr. Peter Skuber, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Darko Beg, univ. dipl. inž. grad. +

Eksperimentalne analiza dušilca za disipacijo potresne energije

Experimental analysis of eathquake energy absorber device

stran 160

Samo Lubej, univ. dipl. inž. grad.
mag. Andrej Ivanič, univ. dipl. inž. grad.

Možnost utrditve betona z zakasnelo tvorbo etringita

Possibility for concrete strengthening with delayed ettringite formation

stran 3 ovitka

Jan Kristijan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

Novi diplomanti

stran 4 ovitka

Jan Kristijan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

Koledar prireditev

stran naslovnica

prof. dr. Janez Duhovnik, univ. dipl. inž. grad.

Center Merkur v Šentvidu nad Ljubljano

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si