Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - julij 2020

Številka: 7, Letnik: LXIX

nasl-7-dm4n.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 178

prof. dr. Janez Duhovnik, univ. dipl. inž. grad.

POD ČRTO

stran 179

asist. dr. Sara Piculin, univ. dipl. inž. grad.
doc. dr. Primož Može, univ. dipl. inž. grad.

TLAČNO OBREMENJENI UKRIVLJENI JEKLENI PANELI V NOSILCIH MOSTOV

CURVED STEEL PANELS IN BRIDGE GIRDERS LOADED IN COMPRESSION

stran 194

Janez Brežnik, univ. dipl. inž. arh.
Petar Kochovski, mag. inž. rač. in inf.
izr. prof. dr. Vlado Stankovski, univ. dipl. inž. rač. in inf.

UPORABA PLATFORME RAČUNALNIŠTVA V MEGLI PRI RAZVOJU APLIKACIJ ZA PAMETNO IN VARNO GRADNJO

THE USE OF A FOG COMPUTING PLATFORM FOR THE DEVELOPMENT OF APPLICATIONS FOR SMART AND SAFE CONSTRUCTION

stran 201

Miša Hrovat

SPLETNI SEMINAR GBC SLOVENIJA

stran 3 ovitka

Eva Okorn

NOVI DIPLOMANTI

stran 4 ovitka

Eva Okorn

KOLEDAR PRIREDITEV

stran naslovnica

Danilo Malnar, univ. dipl. inž. grad.

Gradbišče podzemne parkirne hiše v Kopru

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si