Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - julij 2019

Številka: 7, Letnik: LXVIII

nasl-7-h4g2.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 154

prof. dr. Janez Duhovnik, univ. dipl. inž. grad.

GORAZD HUMAR, UNIV. DIPL. INŽ. GRAD. – 70 LET

stran 155

doc. dr. Alojzij Juvanc, univ. dipl. inž. grad.

LJUBLJANSKE OBVOZNE AVTOCESTE NE ZMOREJO VEČ – NAČRTOVANJE IN PERSPEKTIVE

LJUBLJANA RING-MOTORWAYS REACHED THEIR CAPACITY LIMIT – PLANNING AND PERSPECTIVES

stran 163

prof. dr. Mitja Brilly, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Biswa Bhattacharya
prof. dr. Dimitri Solomatine
prof. dr. Andreja Jonoski
prof. dr. Ioana Popescu
Christian Bernhofer
Judith Lorenz
Allen Bateman
Nilay Dogulu

SKUPNI MAGISTRSKI ŠTUDIJ ERASMUS MUNDUS ZA OBVLADOVANJE POPLAVNE OGROŽENOSTI (FLOODRISK)

ERASMUS MUNDUS JOINT MASTER PROGRAMME ON FLOOD RISK MANAGEMENT (FLOODRISK)

stran 168

Boris Stergar, univ. dipl. inž. grad.

TRAJNOSTNI INFRASTRUKTURNI RAZVOJ PODRAVJA

stran 170

Eva Okorn
Gorazd Tomljanovič, univ. dipl. inž. grad.

SKUPŠČINA ZVEZE DRUŠTEV GRADBENIH INŽENIRJEV IN TEHNIKOV SLOVENIJE (ZDGITS)

stran 3 ovitka

Eva Okorn

NOVI DIPLOMANTI

stran 4 ovitka

Eva Okorn

KOLEDAR PRIREDITEV

stran naslovnica

Gravitas, d. o. o.

Armatura temelja hotela Atower v Ljubljani

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si