Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - julij 2017

Številka: 7, Letnik: LXVI

nasl-7-eyqh.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 162

Danilo Malnar, univ. dipl. inž. grad.
Tadej Kolar, dipl. inž. grad.
Andrej Iskra, dipl. inž. geod.
Matjaž Zupančič, dipl. var. inž.

GRADNJA HOTELA INTERCONTINENTAL V LJUBLJANI

CONSTRUCTION OF HOTEL INTERCONTINENTAL IN LJUBLJANA

stran 173

Danijel Zorec, dipl. inž. arh. (UN)

HIŠA 2030 – SLOVENSKA NIZKOENERGIJSKA HIŠA PRIHODNOSTI

HOUSE 2030 – SLOVENIAN CONTEMPORARY LOW-ENERGY HOUSE

stran 178

prof. dr. Matjaž Mikoš, univ. dipl. inž. grad.
asist. dr. Nejc Bezak, univ. dipl. inž, grad.
dr. Mateja Jemec Auflič, univ. dipl. inž. geol.

ČETRTI SVETOVNI FORUM O ZEMELJSKIH PLAZOVIH – WLF4, LJUBLJANA, 2017

stran 3 ovitka

Eva Okorn

NOVI DIPLOMANTI

stran 4 ovitka

Eva Okorn

KOLEDAR PRIREDITEV

stran naslovnica

arhiv CGP, d. d., Novo mesto

Hotel Intercontinental v Ljubljani

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si