Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - julij 2014

Številka: 7, Letnik: LXIII

7-nasl-2pwf.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 154

dr. Branko Zadnik, univ. dipl. inž. grad.

JOŽEF MRAK (1709–1786)

stran 155

Aleš Strojan, inž. grad.
Gregor Rant, inž. grad.
Franc Sterle, univ. dipl. inž. str.
mag. Jernej Nučič, univ. dipl. inž. grad.

PREGLED PODROČJA DELA NA VIŠINI S POUDARKOM NA VRVNI TEHNIKI IN MOŽNOST UREDITVE TEGA PODROČJA V SLOVENIJI

AN OVERVIEW OF THE FIELD OF WORK AT HEIGHTS EMPHASIS ON ROPE ACCESS AND THE POSSIBILITY OF IMPROVEMENT OF FIELD WORK REGULATIONS IN SLOVENIA

stran 165

Boštjan Vimpolšek, mag. inž. log.
izr. prof. dr. Tone Lerher, univ. dipl. inž. str.
red. prof. dr. Iztok Potrč, univ. dipl. inž. str.
mag. Marica Mikuljan, univ. dipl. inž. les.
doc. dr. Andreja Kutnar, univ. dipl. inž. les.

LESNI ODPADKI IN BIOMASA: PRAVNA UREDITEV V SLOVENIJI IN NEMČIJI 1. DEL – GOSPODARJENJE Z ODPADNIM LESOM

WOOD WASTE AND BIOMASS: LEGAL REGULATION IN SLOVENIA AND GERMANY PART 1 – MANAGEMENT OF WASTE WOOD

stran 176

Jože Preskar, univ. dipl. inž. grad.

EKSKURZIJA DGIT NOVO MESTO

stran 3 ovitka

Eva Okorn

NOVI DIPLOMANTI

stran 4 ovitka

Eva Okorn

KOLEDAR PRIREDITEV

stran naslovnica

Gregor Kacin

Brusove klavže na Belci

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si