Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - julij 2010

Številka: 7, Letnik: LIX

naslovnica-julij-7cwy.jpg
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki (le za naročnike revije).

Kazalo

stran 162

akad. prof. dr. Miha Tomaževič, univ. dipl. inž. grad.
mag. Polona Weiss, univ. dipl. inž. grad.

ROBUSTNOST KOT MERILO ZA UPORABO OPEČNIH VOTLAKOV NA POTRESNIH OBMOČJIH

ROBUSTNESS AS A CRITERION FOR USE OF HOLLOW CLAY MASONRY UNITS IN SEISMIC ZONES

stran 176

Gorazd Strniša, univ. dipl. inž. grad.

STATIČNI IN DINAMIČNI TESTI NA PILOTIH V LUKI KOPER

STATIC AND DYNAMIC PILE LOAD TESTS IN THE PORT OF KOPER

stran 188

Obvestilo ZDGITS

SEMINAR ZA STROKOVNE IZPITE

stran 3 ovitka

Jan Kristijan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

NOVI DIPLOMANTI

stran 4 ovitka

Jan Kristijan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

KOLEDAR PRIREDITEV

stran naslovnica

akad. prof. dr. Miha Tomaževič, univ. dipl. inž. grad.

Krhka strižna porušitev močno obremenjenega zidu med preiskavo v laboratoriju

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si