Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - januar 2021

Številka: 1, Letnik: LXX

1.stran-gv-januar1-fzmg.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 2

asist. Luka Gradišar, mag. inž. grad.
doc. dr. Matevž Dolenc, univ. dipl. inž. grad.
asist. dr. Robert Klinc, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Žiga Turk, univ. dipl. inž. grad.

GENERATIVNI PRISTOP K UČINKOVITEMU NAČRTOVANJU OBJEKTOV

GENERATIVE APPROACH TO EFFICIENT BUILDING DESIGN

stran 10

dr. Matej Kušar, univ. dipl. inž. grad.

NOVI SISTEM ZA UPRAVLJANJE PREMOSTITVENIH OBJEKTOV V UPRAVLJANJU DARS

NEW BRIDGE MANAGEMENT SYSTEM FOR SLOVENIAN HIGHWAYS

stran 19

mag. Smiljan Juvan, univ. dipl. inž. grad.

31. MIŠIČEV VODARSKI DAN 2020

stran 3 ovitka

Eva Okorn

NOVI DIPLOMANTI

stran 4 ovitka

Eva Okorn

KOLEDAR PRIREDITEV

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si