Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - januar 2019

Številka: 1, Letnik: LXVIII

nasl-1-ntf9.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 6

Iztok Turk, univ. dipl. inž. grad.
Matej Oman, univ. dipl. inž. grad.
Vit Ljubetič, inž. grad.

INOVATIVNE IN PRILAGOJENE REŠITVE OJAČITVE VIADUKTOV RAVBARKOMANDA MED LETOMA 2017 IN 2019

INNOVATIVE AND MODIFIED SOLUTIONS OF STRENGTHENING VIADUCTS RAVBARKOMANDA IN YEARS 2017-2019

stran 13

asist. dr. Robert Pečenko, univ. dipl. inž. grad.

DVOFAZNI TOPLOTNO-PIROLIZNI MODEL ZA DOLOČITEV OGLENENJA LESA

TWO-PHASE THERMO-PYROLYSIS MODEL TO DETERMINE CHARRING OF WOOD

stran 21

mag. Mojca Ravnikar Turk, univ. dipl. inž. grad.
Suzana Svetličič, univ. dipl. inž. geol.

19. ŠUKLJETOV DAN SLOVENSKEGA GEOTEHNIŠKEGA DRUŠTVA

stran 3 ovitka

NOVI DIPLOMNTI

stran 4 ovitka

KOLEDAR PRIREDITEV

stran naslovnica

izr. prof. dr. Sebastjan Bratina, univ. dipl. inž. grad.

Rušenje nekdanje stavbe FKKT UL v Ljubljani

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si