Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - januar 2017

Številka: 1, Letnik: LXVI

nasl-1-fq8n.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 2

doc. dr. Milan Kuhta, univ. dipl. inž. grad.
asist. Ana Brunčič, mag. inž. grad.

PROF. DR. BRANKO S. BEDENIK, UNIV. DIPL. INŽ. GRAD. (6. 1. 1948–11. 12. 2016)

stran 3

doc. dr. Matija Gams, univ. dipl. inž. grad.
mag. Marjana Lutman, univ. dipl. inž. grad.
Petra Triller, univ. dipl. inž. grad.
dr. Tomaž Pazlar, univ. dipl. inž. grad.
dr. Miha Kramar, univ. dipl. inž. grad.
Andrej Anžlin, univ. dipl. inž. grad.

POŠKODBE STAVB PO POTRESU V OSREDNJI ITALIJI 2016

DAMAGE TO BUILDINGS AFTER CENTRAL ITALY EARTHQUAKE 2016

stran 13

Miran Tekavec, univ. dipl. inž. grad.

KONSTRUKCIJSKO PROJEKTIRANJE ICF-SISTEMA JUBHOME WALL

STRUCTURAL DESIGN OF ICF SYSTEM JUBHOME WALL

stran 21

Ivi Čakš, univ. dipl. inž. up. mat.

OD KALKULACIJ DO BIM-a

stran 22

doc. dr. Primož Može, univ. dipl. inž. grad.
izr. prof. dr. Jože Lopatič, univ. dipl. inž. grad.

38. ZBOROVANJE GRADBENIH KONSTRUKTORJEV SLOVENIJE

stran 3 ovitka

Novi diplomanti

stran 4 ovitka

Koledar prireditev

stran naslovnica

prof. dr. Janez Duhovnik

Razgledni stolp Vivarium v Lendavskih goricah

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si