Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - januar 2016

Številka: 1, Letnik: LXV

nasl-1-fhsv.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 2

prof. dr. Dejan Zupan, univ. dipl. inž. mat.
prof. dr. Goran Turk, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Igor Planinc, univ. dipl. inž. grad.

PROF. DR. MIRAN SAJE, UNIV. DIPL. INŽ. GRAD., ZASLUŽNI PROFESOR UNIVERZE V LJUBLJANI

stran 3

prof. dr. Janez Duhovnik, univ. dipl. inž. grad.

TRDNO, UPORABNO IN LEPO

stran 4

Blanka Grajfoner, univ. dipl. inž. grad, univ. dipl. prav.
Barbara Knez, univ. dipl. inž. prom.
Matjaž Nekrep Perc, univ. dipl. inž. grad.

MOŽNOST GRADNJE SAMOZADOSTNE DRUŽINSKE HIŠE Z VIDIKA NORMATIVNE UREDITVE V SLOVENIJI

THE POSSIBILITY OF BUILDING OFF-GRID FAMILY HOUSE FROM THE PERSPECTIVE OF NORMATIVE REGULATION IN SLOVENIA

stran 10

asist. dr. Robert Klinc, univ. dipl. inž. grad.
doc. dr. Iztok Peruš, univ. dipl. inž. grad,
doc. dr. Matevž Dolenc, univ. dipl. inž. grad.
akad. prof. dr. Peter Fajfar, univ. dipl. inž. grad.

SPLETNA VERZIJA PROGRAMA EAVEK

ONLINE VERSION OF THE PROGRAM EAVEK

stran 18

Mojca Ravnikar Turk, univ. dipl. inž. grad.
doc. dr. Vojkan Jovičić, univ. dipl. inž. grad.

STROKOVNO SREČANJE GEOTEHNIKOV – 16. ŠUKLJETOVI DNEVI

stran 20

prof. dr. Janez Duhovnik, univ. dipl. inž. grad.

15. SEJA IZDAJATELJSKEGA SVETA GRADBENEGA VESTNIKA

stran 3 ovitka

Eva Okorn

Novi diplomanti

stran 4 ovitka

Eva Okorn

Koledar prireditev

stran naslovnica

doc. dr. Peter Kante, univ. dipl. inž. grad.

Nova brv čez Vipavo v Mirnu

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si