Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - januar 2015

Številka: 1, Letnik: LXIV

1-nasl-tvx9.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 2

mag. Dragomil Bole, univ. dipl. inž. grad.
Metod Di Batista, univ. dipl. inž. grad.
Rudolf Kobal, univ. dipl. inž. grad.
Lado Prah, univ. dipl. inž. geol.

MILAN BREČKO, INŽ. GRAD., 1947–2014

stran 3

asist. mag. Jošt Sodnik, univ. dipl. inž. grad.
Blaž Kogovšek, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.
izr. prof. dr. Matjaž Mikoš, univ. dipl. inž. grad.

VLAGANJA V VODNO INFRASTRUKTURO V SLOVENIJI IN AVSTRIJI

INVESTMENTS INTO WATER INFRASTRUCTURE IN SLOVENIA AND IN AUSTRIA

stran 13

Andrej Jazbec
Matjaž Klemenčič
Tadej Medved
Žiga Unuk
Matic Urbanč
prof. dr. Stojan Kravanja, univ. dipl. inž. grad.

NAGRAJENI JEKLENI MOST ŠTUDENTOV FG IZ MARIBORA NA MEDNARODNEM TEKMOVANJU DECO 2014 V CARIGRADU

AWARD-WINNING STEEL BRIDGE MADE BY STUDENTS FROM THE FG MARIBOR AT THE INTERNATIONAL COMPETITION DECO 2014 IN ISTANBUL

stran 22

Metod Di Batista, univ. dipl. inž. grad.

SLOVENSKI AVTOCESTNI KRIŽ

stran 27

Ana Brunčič, univ. dipl. nov., dipl. inž. grad. (UN)
doc. dr. Milan Kuhta, univ. dipl. inž. grad.

ZAŠČITNI ALI KROVNI

stran 3 ovitka

Eva Okorn

NOVI DIPLOMANTI

stran 4 ovitka

Eva Okorn

KOLEDAR PRIREDITEV

stran naslovnica

doc. dr. Milan Kuhta, univ. dipl. inž. grad.

Podvoz Grlava na železniški progi Pragersko-Hodoš

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si