Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - januar 2014

Številka: 1, Letnik: LXIII

1-nasl-4cmh.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 2

mag. Gašper Rak, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.
Matej Mueller, univ. dipl. inž. grad.
Karin Kompare, univ. dipl. inž. agron.
prof. dr. Franci Steinman, univ. dipl. inž. grad.

VPLIV ZARAŠČENOSTI POPLAVNIH POVRŠIN NA POTOVANJE POPLAVNIH VALOV

THE IMPACT OF FLOODPLAIN VEGETATON ON FLOOD WAVE PROPAGATION

stran 13

dr. Miha Jukić, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Boštjan Brank, univ. dipl. inž. grad.

POSTOPEK ZA PORUŠNO ANALIZO RAVNINSKIH ARMIRANOBETONSKIH NOSILCEV IN OKVIRJEV

A PROCEDURE FOR FAILURE ANALYSIS OF PLANAR REINFORCED CONCRETE BEAMS AND FRAMES

stran 23

dr. Andrej Širca, univ. dipl. inž. grad.

SIMPOZIJ OB 20. OBLETNICI USTANOVITVE SLOCOLD

stran 3 ovitka

Eva Okorn

NOVI DIPLOMANTI

stran 4 ovitka

Eva Okorn

KOLEDAR PRIREDITEV

stran naslovnica

prof. dr. Janez Duhovnik, univ. dipl. inž. grad.

Ali je kaj trden most?

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si