Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - februar 2017

Številka: 2, Letnik: LXVI

nasl-2-dmwi.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 29

dr. Leon Hladnik, univ. dipl. inž. grad.
Nataša Aleksič, univ. dipl. inž. grad.

NOVOZELANDSKI PRISTOP K ZMANJŠEVANJU ŠTEVILA OBSTOJEČIH POTRESNO NEODPORNIH STAVB

NEW ZEALAND APPROACH TO REDUCE THE NUMBER OF EXISTING EARTHQUAKE PRONE BUILDINGS

stran 37

mag. Marko Lutman, univ. dipl. inž. grad.
Gašper Brus, univ. dipl. inž. grad.

SANACIJA LEŽIŠČ NA VIADUKTU PETELINJEK

BEARING REPAIR ON THE PETELINJEK VIADUCT

stran 44

prof. dr. Janez Duhovnik, univ. dipl. inž. grad.

SPLETNO MESTO STRUCTURAL SAFETY

stran 3 ovitka

Eva Okorn

NOVI DIPLOMANTI

stran 4 ovitka

Eva Okorn

KOLEDAR PRIREDITEV

stran naslovnica

doc. dr. Peter Kante, univ. dipl. inž. grad.

Podvoz Strnišče na železniški progi Pragersko-Hodoš

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si