Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - februar 2010

Številka: 2, Letnik: LIX

ovitek_februar_2010-bcxw.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 22

izr. prof. dr. Jože Panjan, univ. dipl. inž. grad.

PROF. DR. MITJA RISMAL, 80-LETNIK

stran 23

Viktor Markelj, univ. dipl. inž. grad.
Dušan Rožič, univ. dipl. inž. grad.

MOST PREKO DONAVE V NOVEM SADU – MEDNARODNI NATEČAJ IN PRVONAGRAJENA REŠITEV

BRIDGE OVER DANUBE IN NOVI SAD, SERBIA – INTERNATIONAL DESIGN COMPETITION AND FIRST AWARDED SOLUTION

stran 31

Bojan Grum, univ. dipl. inž. grad.

RAZMERJE MED OGLAŠEVANIMI IN POGODBENIMI CENAMI NEPREMIČNIN

RELATIONSHIP BETWEEN ADVERTISED AND CONTRACTED PROPERTY PRICES

stran 39

doc. dr. Igor Pšunder, univ. dipl. inž. grad.
doc. dr. Andreja Cirman, univ. dipl. ekon.

PRIPOMBE NA ČLANEK EKONOMIČNA DEBELINA SLOJEV TOPLOTNIH IZOLACIJ V KONTAKTNO-IZOLACIJSKIH FASADAH OBODNIH STEN

stran 41

doc. dr. Roman Kunič, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Aleš Krainer, univ. dipl. inž. arh

ODGOVOR AVTORJEV

stran 43

Viktor Markelj, univ. dipl. inž. grad.

MOST ČEZ SAVO V BEOGRADU

stran 3 ovitka

Jan Kristijan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

Novi diplomanti

stran 4 ovitka

Jan Kristijan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

Koledar prireditev

stran naslovnica

dr. Andrej Širca, univ. dipl. inž. grad.

Gradbišče HE Krško - II. gradbena jama, 26. 12. 2009

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si