Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - december 2014

Številka: 12, Letnik: LXIII

12-nasl-vgtp.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 270

doc. dr. Andrej Kryžanowski, univ. dipl. inž. grad.

VOŠČILO PREDSEDNIKA ZDGITS

stran 271

izr. prof. dr. Jože Panjan, univ. dipl. inž. grad.

PROF. DR. BORIS KOMPARE, UNIV. DIPL. INŽ. GRAD., 1956 - 2014

stran 273

mag. Marko Venta, univ. dipl. inž. rud. in geoteh.
prof. dr. Jakob Likar, univ. dipl. inž. rud. in geoteh.
asist. Tina Marolt, univ. dipl. inž. rud. in geoteh.

GEOMEHANSKE NUMERIČNE ANALIZE VPLIVOV GRADNJE PREDOROV NA POVRŠINO

GEOMECHANICAL NUMERICAL ANALYSES OF TUNNEL CONSTRUCTION INFLUENCES ON THE GROUND SURFACES

stran 290

Jernej Mazij, univ. dipl. inž, grad.
dr. Anton Bergant, univ. dipl. inž. str.

HIDRAVLIČNI PREHODNI POJAVI – PROBLEMATIKA OBNOVE HIDROELEKTRARN S KOMPLEKSNIMI PRETOČNIMI SISTEMI

HYDRAULIC TRANSIENT EVENTS – PROBLEMATICS OF RENOVATION OD HYDROPOWER PLANTS WITH COMPLICATED CONVEYANCE SYSTEMS

stran 3 ovitka

Eva Okorn

Novi diplomanti

stran 4 ovitka

Eva Okorn

Koledar prireditev

stran naslovnica

Miran Kambič

Ribja brv čez Ljubljanico v Ljubljani

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si