Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - avgust 2020

Številka: 8, Letnik: LXIX

1.stran-gv-avgust-4yb7.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 207

izr. prof. dr. Sebastjan Bratina, univ. dipl. inž. grad.

UVODNIK NOVEGA GLAVNEGA IN ODGOVORNEGA UREDNIKA

stran 208

doc. dr. Milan Kobal, univ. dipl. inž. gozd.
Barbara Žabota, mag. geog.
Tadej Jeršič, univ. dipl. inž. gozd.

SPREMLJANJE SKALNEGA PODORA Z UPORABO DALJINSKO VODENEGA LETALNIKA

SURVEYING OF ROCKFALL AREA USING REMOTELY PILOTED AIRCRAFT SYSTEMS

stran 217

izr. prof. dr. Samo Lubej, univ. dipl. inž. grad.
asist. dr. Gregor Kravanja, mag. inž. kem. tehn.
izr. prof. dr. Andrej Ivanič, univ. dipl. inž. grad.

KARAKTERIZACIJA DOTRAJANE MINERALNE VOLNE IZ BAZALTNIH VLAKEN

CHARACTERIZATION OF DEGRADED MINERAL WOOL FROM BASAL FIBERS

stran 3 ovitka

Eva Okorn

NOVI DIPLOMANTI

stran 4 ovitka

Eva Okorn

KOLEDAR PRIREDITEV

stran naslovnica

izr. prof. dr. Sebastjan Bratina, univ. dipl. inž. grad.

Gradnja hotela A Tower na Bavarskem dvoru v Ljubljani

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si