Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - avgust 2017

Številka: 8, Letnik: LXVI

nasl-8-g9l8.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 182

asist. dr. Jure Snoj, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Matjaž Dolšek, univ. dipl. inž. grad.

OCENA POTRESNEGA TVEGANJA ZIDANIH STAVB: VPLIV MEHANSKIH LASTNOSTI ZIDOVJA

SEISMIC RISK ASSESSMENT OF MASONRY BUILDINGS: THE INFLUENCE OF MECHANICAL PROPERTIES OF MASONRY

stran 194

doc. dr. Tomaž Žula, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Stojan Kravanja, univ. dipl. inž. grad.

MINLP-OPTIMIRANJE SOVPREŽNEGA STROPNEGA SISTEMA Z I-NOSILCI

MINLP OPTIMIZATION OF A COMPOSITE I BEAM FLOOR SYSTEM

stran 204

Andrej Pogačnik, univ. dipl. inž. grad.

BIM–SEMINAR

stran 3 ovitka

Eva Okorn

NOVI DIPLOMANTI

stran 4 ovitka

KOLEDAR PRIREDITEV

stran naslovnica

arhiv DARS

Obnova viadukta Ravbarkomanda

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si