Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - avgust 2012

Številka: 8, Letnik: LXI

naslovnica-avgust-y7bc.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 170

izr. prof. dr. Matjaž Mikoš, univ. dipl. inž. grad.

PREDLOG OBRATOVALNEGA HIDROLOŠKEGA MONITORINGA KALNOSTI NA SPODNJI SAVI

A PROPOSAL OF OPERATIONAL HYDROLOGIC MONITORING OF SUSPENDED-SEDIMENT LOADS IN THE LOWER SAVA RIVER

stran 177

prof. dr. Mitja Rismal, univ. dipl. inž. grad.

PROBLEMI UPRAVLJANJA VODA V SLOVENIJI IN GOSPODARJENJA Z NJIMI

PROBLEMS OF WATER GOVERNANCE AND MANAGEMENT IN SLOVENIA

stran 183

asist. dr. Mitja Košir, univ. dipl. inž. arh.
prof. dr. Aleš Krainer, univ. dipl. inž. arh
doc. dr. Živa Kristl, univ. dipl. inž. arh.

ANALIZA OSONČENOSTI STAVB V SKLADU Z ZAHTEVAMI PURES 2010

stran 4 ovitka

Jan Kristijan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

Koledar prireditev

stran naslovnica

prof. dr. Janez Duhovnik, univ. dipl. inž. grad.

Hradeckega most čez Ljubljanico v Ljubljani

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si