Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - avgust 2009

Številka: 8, Letnik: LVIII

ovitek_avgust_2009.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 194

mag. Sašo Šantl, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Franci Steinman, univ. dipl. inž. grad.

Postopek makrokalibracije hidravličnega modela vodooskrbnih sistemov

Macrocalibration in the process of hydraulic modelling water supply systems

stran 204

Aleš Kroflič , univ. dipl. inž. grad.
dr. Bojan Čas, univ. dipl. inž. grad
izr. prof. dr. Igor Planinc, univ. dipl. inž. grad.

Analiza dvoslojnih lesenih nosilcev z upoštevanjem zdrsa in razmika

Analysis of two-layered timber beams considering interlayer slip and uplift

stran 213

dr. Azra Korjenić, univ. dipl. inž.
prof. dr. Jürgen Dreyer, univ. dipl. inž.

Možnosti za zmanjšanje potrebe po ogrevalni energiji s povečanjem toplotne kapacitete stavbe

Possibilities for reduction of demand for heating energy with enlargement of thermal capacity of building

stran 3 ovitka

Jan Kristijan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

Novi diplomanti

stran 4 ovitka

Jan Kristijan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

Koledar prireditev

stran naslovnica

prof. dr. Janez Duhovnik, univ. dipl. inž. grad.

Sirov most čez Idrijco

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si