Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - april 2017

Številka: 4, Letnik: LXVI

nasl-4-7qpn.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 82

akad. prof. dr. Peter Fajfar, univ. dipl. inž. grad.

RAZVOJ PREDPISOV ZA POTRESNO ODPORNO GRADNJO V SLOVENIJI

DEVELOPMENT OF SEISMIC CODES IN SLOVENIA

stran 97

doc. dr. Drago Saje, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Igor Planinc, univ. dipl. inž. grad.
izr. prof. dr. Sebastjan Bratina, univ. dipl. inž. grad.

VPLIV STIKOVANJA ARMATURNIH PALIC S PREKRIVANJEM NA TOGOST RAZPOKANEGA NATEZNEGA ARMIRANOBETONSKEGA ELEMENTA: NUMERIČNI MODEL

stran 3 ovitka

Eva Okorn

NOVI DIPLOMANTI

stran 4 ovitka

KOLEDAR PRIREDITEV

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si