Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - april 2013

Številka: 4, Letnik: LXII

4nasl-ibks.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 78

Gorazd Humar, univ. dipl. inž. grad.

HRADECKEGA MOST V LJUBLJANI

THE HRADECKEGA BRIDGE IN LJUBLJANA

stran 89

doc. dr. Darko Drev, univ. dipl. inž. kem. teh.
Mitja Peček, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.
izr. prof. dr. Jože Panjan, univ. dipl. inž. grad.

NEUPOŠTEVANJE NEVARNIH IN STRUPENIH SNOVI PRI NEDAVNEM MNOŽIČNEM VREDNOTENJU NEPREMIČNIN

ACCOUNTING FOR THE PRESENCE OF HAZARDOUS AND TOXIC SUBSTANCES IN THE ASSESSMENT OF PROPERTY VALUES

stran 96

pred. Stipan Mudražija, univ. dipl. inž. grad.

USTANOVITEV SEKCIJE ZA MASIVNO GRADNJO PRI DGIT MARIBOR

stran 3 ovitka

Jan Kristijan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

Novi diplomanti

stran 4 ovitka

Jan Kristijan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

Koledar prireditev

stran naslovnica

doc. dr. Milan Kuhta, univ. dipl. inž. grad.

Hidroelektrarna Fala

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si