Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - april 2012

Številka: 4, Letnik: LXI

naslovnica-april-bank.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 70

dr. Andrej Širca, univ. dipl. inž. grad.
Zdenko Josipovič, univ. dipl. inž. grad.
Boris Rodič, univ. dipl. inž. grad.

GRADNJA HE KRŠKO NA SPODNJI SAVI

CONSTRUCTION OF THE KRŠKO HPP ON THE LOWER SAVA RIVER

stran 77

prof. dr. Mitja Rismal, univ. dipl. inž. grad.

PRESKRBA S PITNO VODO SLOVENSKE ISTRE IN ZALEDNEGA KRASA IZ KRAŠKE PODTALNICE V BRESTOVICI

WATER SUPPLY OF SLOVENIAN ISTRA AND KARSTIC HINTERLAND WITH KARST GROUNDWATER OF BRESTOVICA

stran 86

mag. Teja Koler Povh, univ. dipl. inž. gozd.
Andrej Vitek, univ. dipl. mat.
Mojca Lorber, prof. slov.
prof. dr. Goran Turk, univ. dipl. inž. grad.

DRUGG – DIGITALNI REPOZITORIJ UL FGG

stran 92

Jan Kristijan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

NOVI DIPLOMANTI

stran 4 ovitka

Jan Kristijan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

KOLEDAR PRIREDITEV

stran naslovnica

dr. Andrej Širca, univ. dipl. inž. grad.

HE Krško

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si