Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - april 2010

Številka: 4, Letnik: LIX

naslovnica april
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 74

dr. Andrej Širca, univ. dipl. inž. grad.
Zdenko Josipovič, univ. dipl. inž. grad.
Krešimir Kvaternik, univ. dipl. inž. grad.
Iztok Močnik, univ. dipl. inž. grad.
Dušan Somrak, univ. dipl. inž. grad.

VEČNAMENSKI PROJEKT HIDROELEKTRARN NA SPODNJI SAVI

A MULTI PURPOSE LOWER SAVA RIVER HYDROPOWER PROJECT

stran 83

Matic Ožbolt, univ. dipl. inž. grad.
dr. Tomo Cerovšek, univ. dipl. inž. grad.

INTEGRIRANO TIMSKO DELO ZA CELOSTNO ZASNOVO STAVB

INTEGRATED TEAMWORK FOR THE WHOLE-BUILDING DESIGN

stran 97

izr. prof. dr. Janko Logar, univ. dipl. inž. grad.

GEOTEHNIKA V LUKI KOPER NA ZAČETKU 21. STOLETJA – 1. DEL: RAZISKAVE TAL

GEOTECHNICAL ENGINEERING IN THE PORT OF KOPER AT THE BEGINNING OF 21ST CENTURY – Part 1: Ground investigations

stran 4 ovitka

Jan Kristijan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

Koledar prireditev

stran naslovnica

arhiv HESS

HE Blanca

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si