Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - april 2009

Številka: 4, Letnik: LVIII

ovitek_april_2009.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 82

dr. Branko Zadnik, univ. dipl. inž. grad.

MIHA REMEC, univ. dipl. inž. grad., 1934 - 2009

stran 83

Simon Petrovčič, univ. dipl. inž. grad.
izr. prof. dr. Werner Guggenberger, univ. dipl. inž.
izr. prof. dr. Boštjan Brank, univ. dipl. inž. grad.

Jekleni silosi za sipke materiale: 2 del - membranske sile pri polnjenju in pražnjenju

Steel silos for particulate solid materials: part 2 – Membrane forces at filling and discharge

stran 92

Franc Maleiner, univ. dipl. inž. kom.

Podtlačna kanalizacijska omrežja v Sloveniji

Vacuum sewerage systems in Slovenija

stran 101

izr. prof. dr. Sebastjan Bratina, univ. dipl. inž. grad.
izr. prof. dr. Igor Planinc, univ. dipl. inž. grad.

Poenostavljene metode projektiranja požarnovarnih nosilcev

Simplified calculation methods for fire resistance design of beams

stran 111

prof. dr. Miran Saje, univ. dipl. inž. grad.

ODGOVOR NA KOMENTARJE K ČLANKU BOČNA ZVRNITEV LESENEGA KROŽNEGA LOKA

stran 3 ovitka

Jan Kristijan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

Novi diplomanti

stran 4 ovitka

Jan Kristijan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

Koledar prireditev

stran naslovnica

Ljubo Korpar, univ. dipl. inž. grad.

Oporni zid OZ-07 na AC Slivnica - Pesnica

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si