Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 9 - 2007

Številka: 9, Letnik: LVI

2007_09-0250-8fkq.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 218

Matjaž Tajnik, univ. dipl. inž. grad.
doc. dr. Peter Dobrila, univ. dipl. inž. grad.
izr. prof. dr. Miroslav Premrov, univ. dipl. inž. grad.

PRIMERJALNA ANALIZA SOVPREŽNEGA T-PREREZA IZ BETONA IN LESA, OJAČENEGA S CFRP TRAKOM

COMPARISON ANALYSIS OF COMPOSITE T-SECTION MADE OF CONCRETE AND TIMBER, STRENGTHENED WITH CFRP STRIP

stran 226

Gregor Trtnik, univ. dipl. inž. grad.
izr. prof. dr. Goran Turk, univ. dipl. inž. grad.
mag. Franci Kavčič, univ. dipl. inž. grad.

NUMERIČNI MODEL ZA DOLOČANJE TLAČNE TRDNOSTI MLADEGA BETONA Z ULTRAZVOČNO METODO

NUMERICAL MODEL FOR DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF YOUNG CONCRETE WITH ULTRASONIC PULSE VELOCITY METHOD

stran 236

Anže Urevc

Odgovor avtorja

stran 238

Jan Kristjan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

Koledar prireditev

stran 239

ZDGITS - izdajateljica GRADBENEGA VESTNIKA

Cenik oglasov

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si