Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 9 - 2005

Številka: 9, Letnik: LIV

2005_09-0241-bhuc.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 210

Viktor Markelj, univ. dipl. inž. grad.
Rok Mlakar, univ. dipl. inž. grad.
Dušan Rožič, univ. dipl. inž. grad.

MOST ZA PEŠCE IN KOLESARJE PREKO DRAVE V MARIBORU - PRVONAGRAJENA NATEČAJNA REŠITEV

PEDESTRIAN BRIDGE OVER DRAVA RIVER IN MARIBOR - PRIZEWINNING COMPETITION DESIGN

stran 218

doc. dr. Marijan Žura, univ. dipl. inž. grad.
mag. Jure Kostanjšek, univ. dipl. inž. grad.

POSODOBITEV PARKIRNIH NORMATIVOV ZA MESTO LJUBLJANA

UPDATE OF PARKING STANDARS FOR THE CITY OF LJUBLJANA

stran 224

Tomaž Pazlar, univ. dipl. inž. grad.

PREGLED RAZŠIRITEV STANDARDA IFC NA PODROČJE STATIČNE ANALIZE KONSTRUKCIJ

IFC EXTENSIONS FOR THE STRUCTURAL ANALYSIS

stran 4 ovitka

Jan Kristjan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

Koledar prireditev

stran naslovnica

izdelanov v Reichenberg Arhitektura Maribor

3D vizualizacija nove Studenške brvi čez Dravo v Mariboru

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si