Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 9 - 2004

Številka: 9, Letnik: LIII

2004_09-0238-6xka.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 206

Ljubo Korpar, univ. dipl. inž. grad.

PROJEKTIRANJE IN IZVEDBA SIDRANIH ZIDOV IN PILOTNIH STEN

DESIGN AND CONSTRUCTION OF ANCHORED RETAINING AND PILE WALLS

stran 213

prof. dr. Miha Tomaževič, univ. dipl. inž. grad.
dr. Vlatko Bosiljkov, univ. dipl. inž. grad.
Marjana Lutman, univ. dipl. inž. grad.

VPLIV ROBUSTNOSTI OPEČNIH VOTLAKOV NA OBNAŠANJE ZIDOV PRI POTRESNI OBTEŽBI

INFLUENCE OF THE ROBUSTNESS OF MASONRY UNITS ON THE BEHAVIOUR OF THE MASONRY WALLS SUBJECTED TO SEISMIC LOADS

stran 223

Tomaž Pazlar, univ. dipl. inž. grad.
asist. dr. Matevž Dolenc, univ. dipl. inž. grad.
prof. dr. Janez Duhovnik, univ. dipl. inž. grad.

REZULTATI RAZISKAVE prodAEC O RABI INFORMACIJSKIH IN KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ V ARHITEKTURI, INŽENIRSTVU IN GRADBENIŠTVU V SLOVENIJI

THE prodAEC BENCHMARKING SERVICE RESULTS ON THE IMPLEMENTATION OF THE INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE ARCHITECTURE, ENGINEERING AND CONSTRUCTION IN SLOVENIA

stran 232

Jan Kristjan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

Novi diplomanti

stran 3 ovitka

Jan Kristjan Juteršek, univ. dipl. inž. grad.

Koledar prireditev

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si