Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 9 - 2002

Številka: 9, Letnik: LI

2002_09-0274-pjxs.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 246

prof. dr. Matej Fischinger, univ. dipl. gradb. inž.
Peter Kante, univ. dipl. gradb. inž.

PARAMETRIČNA ŠTUDIJA SEIZMIČNEGA ODZIVA AB STEN, PROJEKTIRANIH PO EC8

PARAMETRIC STUDY OF THE SEISMIC RESPONSE OF RC WALLS, DESIGNED ACCORDING TO EC8

stran 254

Uroš Klanšek, univ. dipl. gosp. inž.
izred. prof. dr. Boris Snoj, univ. dipl. ekon.
izred. prof. dr. Stojan Kravanja, univ. dipl. inž. gradb.

RAZISKAVA TRGA GRADBENIH JEKLENIH PROFILOV

MARKETING RESEARCH OF STEEL SEMI-FINISHED PRODUCTS

stran 262

Gorazd Urbanič, univ. dipl. biol.
izr. prof. dr. Matjaž Mikoš, mag. grad.

VREDNOTENJE KAKOVOSTNEGA STANJA VODOTOKOV - 1. PREGLED NEKATERIH METOD VREDNOTENJA

ASSESSMENT OF THE QUALITY STATUS OF WATERCOURSES - 1. AN OVERVIEW OF SOME ASSESSMENT METHODS

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si