Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 9 - 2000

Številka: 9, Letnik: XLIX

2000_09-0232-zkp9.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 196

mag. Marjetka Strle-Vidali, univ. dipl. inž. kem.
Janja Perovic -Marolt, univ. dipl. inž. grad.

EVROPSKA STANDARDIZACIJA ZA GRADBENIŠTVO V NOVEM TISOČLETJU

EUROPEAN STANDARDIZATION IN THE FIELD OF BUILDING AND CIVIL ENGINEERING IN THE NEW MILLENIUM

stran 208

izr. prof. dr. Matjaž Mikoš, univ. dipl. inž. grad.

PRODNA BILANCA REKE SAVE OD JESENIC DO MOKRIC

SEDIMENT BUDGET OF THE SAVA RIVER FROM JESENICE TO MOKRICE

stran 220

Matija Blagus, inž. grad., predsednik IO DGIT Velenje

DRUŠTVO GRADBENIH INŽENIRJEV IN TEHNIKOV VELENJE V LETU 2000

stran 221

mag. Črtomir Remec, Predsednik OJK

JEKLENE KONSTRUKCIJE

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si