Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 9 - 1980

Številka: 9, Letnik: XXIX

1980_09-0194-hsvy.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 174

prof. Sergej Bubnov, dipl. inž.

VPLIV LOKALNIH GEOMEHANSKIH POGOJEV NA SEIZMIČNE OBREMENITVE

THE INFLUENCE OF THE LOCAL SITE CONDITION ON THE SEISMIC LOADING

stran 182

mag. Miha Tomaževič, dipl. ing. gradb.

RAČUN SEIZMIČNE ODPORNOSTI ZIDANIH ZGRADB

CALCULATION OF THE SEISMIC RESISTANCE OF MASONRY BUILDINGS

stran 195

IZ NAŠIH KOLEKTIVOV

FROM OUR ENTERPRISES

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si