Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 9-12 - 1991

Številka: 9, Letnik: XL

1991_09-10-11-12-0227-kscr.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 217

Peter Gabrijelčič, dipl. inž. arh.

OBLIKOVANJE NOVEGA MOSTU V NOVEM MESTU

DESIGNIG OF A NEW BRIDGE IN NOVO MESTO

stran 221

Andrej Kralj, dipl gr. inž., vodja projekta

IZGRADNJA HOTELA PIAST NA POLJSKEM

CONSTRUCTION OF THE HOTEL PIAST IN POLAND

stran 223

Tone Zupanc, dipl. gr. ing.

OPAŽNI SISTEM PIONIR ALU - DA ALI NE?

FORMWORK SYSTEM PIONIR ALU - YES OR NO?

stran 225

Mihael Cajner, dipl. inž. str.
Marja Hribar, dipl. inž. gr.

TOPLOTNO IN ZVOČNO IZOLACIJSKI MATERIAL »NOVOTERM«

THERMAL AND SOUND INSULATING MATERIAL “NOVOTERM”

stran 231

mag. Janez Gabrijelčič, dipl. oec., direktor službe za razvoj organizacije in računalništva GIP »Pionir« Novo mesto
Bojan Saje, dipl. gr. inž., vodja razvoja GIP »Pionir« Novo mesto

OSNOVE ORGANIZACIJSKEGA RAZVOJA IN NJEGOVA APLIKACIJA PRI GIP »PIONIR« S POMOČJO PROGRAMA »PIONIREKA«

BASES OF ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT AND ITS APPLICATION IN GIP “PIONIR” BY MEANS OF THE PROGRAMME “PIONIREKA”

stran 234

Robert Kepa, dipl. inž. gr., Projektant: Vodnogospodarsko podjetje Novo mesto

Igrišče za golf Mokrice PRIMER NARAVI PRIJETNEGA UREJEVANJA VODOTOKA

AN EXAMPLE OF THE NATURAL LANDSCAPE AMIABLE RIVER REGULATION

stran 240

Žarko Povše, dipl. inž. gr.

UPORABA OSEBNIH RAČUNALNIKOV V GRADBENEM POSLOVANJU V GIP PIONIR

APPLICATION OF PERSONAL COMPUTERS IN BUILDING OPERATIONS IN GIP PIONIR

stran 242

Franci Koncilija

BREZ UČINKOVITE KOMUNALNE DEJAVNOSTI NI NAPREDKA!

THERE IS NO PROGRESS WITHOUT EFFECTIVE PUBLIC UTILITY SERVICES

stran 249

Zdravko Bizjak, inž., glavni tehnolog

RAZVOJ MONTAŽNIH ELEMENTOV PIOTHERM ZA KURIŠČA KAMINOV

DEVELOPMENT OF PREFABRICATED UNITS “PIOTHERM” FOR FIREPLACES

stran 253

Anton Hrastar, ing. gradb.

REDNO VZDRŽEVANJE CEST V CESTNEM PODJETJU NOVO MESTO

REGULAR FOAD MAINTENANCE BY »CESTNO PODJETJE NOVO MESTO«

stran 256

BRAMAC d.o.o. Škocjan

BRAMAC - VSE ZA STREHO

BRAMAC - EVERYTHING FOR A ROOF

stran 264

Sergej Bubnov

SVETKO LAPAJNE - OSEMDESETLETNIK

stran 267

Franc Čačovič, dipl. ing., Glavni in odgovorni urednik

OB ZAKLJUČKU XXXX. LETNIKA

stran 268

DGIT Novo mesto

ANTON VIRC, gr. inž.

stran 269

Anton Žerjal

SLAVKO GUŠTIN

stran 270

Svetko Lapajne

DUŠAN RAIČ, dipl. ing.

stran 271

Petra Lončar

VPLIV TRENJA NA ENOOSNI TLAČNI PREIZKUS BETONSKEGA VALJA

INFLUENCE OF FRICTION ON UNIAXIAL COMPRESSION TEST OF CONCRETE CYLINDER

stran 281

Staš Urbančič, dipl. inž. gradb.
dr. Bojan Cestnik, dipl. inž. rač.
mag. Tanja Urbančič, dipl. inž. mat.
Jakob Šušteršič, dipl. inž. gradb.

NOV PRISTOP V TEHNOLOGIJI BETONA: UPORABA AVTOMATSKEGA UČENJA IZ PRIMEROV

A NEW APROACH IN CONCRETE TECHNOLOGY: INDUCTIVE MACHINE LEARNING

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si