Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik – 9-11 – 1990

Številka: 9, Letnik: XXXIX

1990_09-10-11-0001-lenw.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 198

dr. Vlasto Zemljič, dipl. gradb. inž., redni profesor v pokoju

ŠTUDIJ GRADBENIŠTVA SKOZI 70 LET

stran 205

dr. Bojan Majes, dipl. gradb. inž.
dr. Lujo Šuklje, dipl. gradb. inž., zaslužni profesor, redni član SAZU, višji predavatelj

PREGLED RAZISKAV VPLIVA LEZENJA NA KONSOLIDACIJO ZEMLJIN

REVIEW OF INVESTIGATIONS CONCERNING CREEP EFFECTS ON CONSOLIDATION OF SOILS

stran 210

dr. Peter Fajfar, dipl. gradb. inž., redni profesor, dopisni član SAZU
dr. Matej Fischinger, dipl. gradb. inž., docent

POTRESNOVARNO PROJEKTIRANJE OBJEKTOV VISOKE GRADNJE

EARTHQUAKE RESISTANT DESIGN OF BUILDINGS Research and development in IKPIR

stran 216

dr. Miran Saje, dipl. gradb. inž., redni profesor

PRIMERI IZ MEHANIKE KONSTRUKCIJ

EXAMPLES FROM STRUCTURAL MECHANICS

stran 219

prof. dr. F. B. Damjanić, dipl. gradb. inž., zunanji profesor

METODA KONČNIH ELEMENTOV KOT SODOBNO ORODJE ZA REŠEVANJE INŽENIRSKIH NALOG

USE OF FINITE ELEMENT METHOD AS A MODERN TOOL FOR ANALYSIS OF ENGINEERING PROBLEMS

stran 226

dr. Rudi Rajar, dipl. gradb. inž., redni profesor

RAZVOJ MATEMATIČNEGA MODELIRANJA TOKOV S PROSTO GLADINO

DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL MODELS OF FREE-SURFACE FLOW

stran 231

izr. prof. dr. Janez Duhovnik, dipl. gradb. inž.

RAČUNALNIŠKO PROJEKTIRANJE IN GRADNJA ARMIRANOBETONSKIH KONSTRUKCIJ

COMPUTER AIDED DESIGN AND CONSTRUCTION OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES

stran 236

mag. Franc Saje, dipl. gradb. inž., viš. predavatelj
prof. dr. Rajko Rogač, dipl. gradb. inž.

NEKATERI PRISPEVKI KATEDRE ZA MASIVNE IN LESENE KONSTRUKCIJE K RAZVOJU STROKE

SOME CONTRIBUTIONS TO THE DEVELOPMENT OF CIVIL ENGINEERING BY DIVISION OF CONCRETE AND WOODEN STRUCTURES

stran 241

prof. dr. Rudi Kladnik, dipl. inž. fiz.
prof. Aleš Krainer, dipl. inž. arh., višji predavatelj
izr. prof. dr. Boris Orel, dipl. inž. fiz.

DINAMIČNA ANALIZA TOPLOTNEGA ODZIVA GRAJENEGA OKOLJA

DYNAMIC ANALYSIS OF THERMAL RESPONSE OF BUILT ENVIRONMENT

stran 247

prof. dr. Mitja Brilly, dipl. gradb. inž.

MODEL PODTALNICE LJUBLJANSKEGA POLJA

GROUNDWATER MODEL OF LJUBLJANA AQUIFER

stran 252

izr. prof. dr. Albin Rakar, dipl. geod. kom. inž.

POMEN IN VLOGA ZEMLJIŠČ PRI PROCESU URBANIZACIJE

MEANING AND ROLE OF THE BUILDING GROUNDS IN THE PROCESS OF URBANIZATION

stran 261

prof. dr. Darinka Battelino, dipl. inž. gradb.

10 LET PODPORNIH KONSTRUKCIJ IZ ARMIRANE ZEMLJINE V SLOVENIJI

10 YEARS EXPERIENCE IN REINFORCED EARTH WALLS IN SLOVENIA

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si