Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 12 - 1990

Številka: 12, Letnik: XXXIX

1990_12-0168-bmwh.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 274

Svetko Lapajne, Ing.

PRITISKI V SILOSIH - IZKUŠNJA

PRESSIONS ON SILOS - EXPERIENCE

stran 276

Peter Verlič, dip. inž.

VPLIV REMONTA ZGORNJEGA USTROJA PROG NA POTEKANJU ŽELEZNIŠKEGA PROMETA

THE IMPACT OF TRACK RENEWAL ON RAILWAY TRAFFIC

stran 283

Andrej Rebec, dipl. inž., raziskovalni sodelavec

POŽARNA ODPORNOST ARMIRANOBETONSKIH KONSTRUKCIJ (STEBROV)

FIRE RESISTANCE OF REINFORCED-CONCRETE STRUCTURES (COLUMNS)

stran 290

mag. Jože Boštjančič, dipl. inž.

PREISKAVA RAZLIČNIH STEN NA MOBILNEM SOLARNEM PRESKUSNEM OBJEKTU

TESTS OF DIFFERENT WALL ELEMENTS IN THE MOBILE SOLAR - TESTING MODULE

stran 293

Lojze Cepuš

IZ DELOVNIH KOLEKTIVOV

stran 303

Janez Duhovnik
Vladislav Ljubič
Tone Knific
Dejan Žlajpah

AR-CAD PROGRAMSKI SISTEM ZA PROJEKTIRANJE ARMATURE

AR-CAD SYSTEM FOR THE COMPUTER-AIDED REINFORCEMENT DESIGN

stran 310

Mag. Jože Boštjančič, dipl. inž.

TERMOGRAFSKA PREISKAVA TESTNE STENE

THERMOGRAPHIC INVESTIGATION OF TEST WALL PROPERTIES

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si