Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 9,10 - 1997

Številka: 9, Letnik: XLVI

1997_09-10-0269-6btj.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 254

dr. Miha Tomaževič, dipl. inž. gradb., redni profesor

PREVERJANJE POTRESNE ODPORNOSTI ZIDANIH KONSTRUKCIJ: PRILAGAJANJE NOVIM ZAHTEVAM

Seismic Resistance Verification of Masonry Structures: Following the New Trends

stran 267

Dr. Bogdan Zgonc

SLOVENSKE ŽELEZNICE V LUČI RAZVOJA EVROPSKEGA PROMETNEGA SISTEMA

Slovene Railways in the Aspect of European-Traffic-System Development

stran 278

mag. Željko Vukelič, dipl. ing. rud.
Ivan Osrečki, dipl. ing. rud.

SANACIJA NASIPA NA AC ŠENTILJ - PESNICA Z DRENAŽAMI IZVEDENIMI S TEHNOLOGIJO VODENEGA HORIZONTALNEGA VRTANJA

Improvement of Dam on the Highway Šentilj - Pesnica with Drainage Executed by Means of Led-HorizontaI Bore Technology

stran 282

Sergej Bubnov, dipl. mg. gradb.

NAŠE GRADBENIŠTVO IN EU

stran 286

Sergej Bubnov, dipl. mg. gradb.

POTRES V ITALIJI

stran 291

Vilibald Premzl

MARIBORSKA ČISTILNA NAPRAVA

Maribor Wastewater Treatment Plant

stran 299

doc. dr. Boris Lutar, dipl. gradb. inž.

PROGRAMSKA ORODJA ZA NAČRTOVANJE IN RAČUNANJE KONSTRUKCIJ FIRM SRAC, INTERGRAPH IN BSI TER TRENDI RAZVOJA

The Program Tools for Structural Design and Computation of the Companies SRAC, Intergraph and DSI and Development Trends

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si