Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 9,10 - 1994

Številka: 9, Letnik: XLIII

1994_09-10-0220-br8h.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 205

Aleš Kačič, d. i. a., svetovalec vlade RS

VARNOST PROMETA KOT TEMELJNA KAKOVOST

TRAFFIC SAFETY AS BASIC QUALITY

stran 208

Mag. Damijana Dimic

MATERIALI V CESTOGRADNJI

ROADBUILDING MATERIALS

stran 215

Mag. Gojmir Černe, dipl. inž. gradb.

POSTOPKI

TECHNOLOGICAL PROCEDURES

stran 222

Prof. dr. Janez Marušič
Doc. dr. Alojz Juvanc

CESTE IN OKOLJE

ROAD AND ENVIRONMENT

stran 226

prof. Vukašin Ačanski, dipl. inž. gradb.

PROJEKTIRANJE IN GRADNJA PREMOSTITVENIH OBJEKTOV V SKLOPU NACIONALNEGA PROJEKTA "IZVEDBA AVTOCESTNEGA PROGRAMA V REPUBLIKI SLOVENIJI"

DESIGN AND CONSTRUCTION OF BRIDGING HIGHWAY OBJECTS

stran 231

Jaš Žnidarič, dipl. inž. gradb.

INŽENIRSKI PRISTOP K OHRANJANJU CESTNIH MOSTOV

ENGINEERING ACCESS TO PRESERVATION OF ROAD BRIDGES

stran 236

doc. dr. Marijan Žura, dipl. ing.

INTEGRALNI INFORMACIJSKI SISTEM CESTNEGA GOSPODARSTVA

INTEGRATED INFORMATION SYSTEM FOR HIGHWAY MANAGEMENT

stran 242

Dr. Martin Lipičnik

GOSPODARJENJE S CESTAMI

MENAGEING THE ROADS

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si