Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 9,10 - 1989

Številka: 9, Letnik: XXXVIII

1989_09-10-0221-gnj2.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 206

Leander Litera

TRIDESET LET GRADBENE TEHNIŠKE ŠOLE V CELJU

TECHNICAL SCHOOL OF CIVIL-ENGINEERING IN CELJE - 30th ANNIVERSARY

stran 210

Samuel Černelč, dipl. inž. gradb.
mag. Dejan Žlajpah, dipl. inž. gradb.

MONTAŽNI SISTEM »INGRAD« - PROJEKTIRANJE (CAD), KONSTRUIRANJE ARMATURE IN IZDELAVA DOKUMENTACIJE (AR-CAD)

PREFABRICATED SYSTEM “INGRAD” - DESIGNING (CAD), REINFORCEMENT STRUCTURING AND ELABORATION OF DOCUMENTATION (AR-CAD)

stran 218

Matija Blagus, inž. gr.

MONTAŽNI PROSTORSKI SISTEM »DOM 101« GIP VEGRAD TITOVO VELENJE

PREFABRICATED SYSTEM “DOM 101”

stran 227

Janko Akerman, inž.
Jože Malgaj, inž.

SILOS ZA MOKO V CELJU

FLOUR SILO

stran 232

Marko Planinšek, dipl. inž. gr.

KAMNITA DRČA - PRIMER HIDRAVLIČNE STOPNJE NA SAVINJI

STONE RUNWAY - AN EXAMPLE OF HYDRAULIC LEVEL ON SAVINJA

stran 234

Elza Črepinšek, dipl. inž. arh.

LAHEK MONTAŽNO-DEMONTAŽNI SISTEM - »LMD INGRAD«

LMD INGRAD BUILDING SYSTEM

stran 237

Branko Lebeničnik, dipl. inž. gr.

NOVA GENERACIJA DIMNIKOV

NEW TYPE OF CHIMNEY

stran 240

Hranislav Kocić, oec. Cinkarna Celje

TITANCINKOVA PLOČEVINA V GRADBENIŠTVU

TITANIUM-ZINK METAL SHEETS

stran 245

Friderik Polutnik, dipl. inž. arh.
mag. Alenka Kocuvan-Polutnik, dipl. inž. arh.

ZREČE - ROGLA - UNIOR

ZREČE - ROGLA - UNIOR

stran 249

Lojze Cepuš

IZ DELOVNIH KOLEKTIVOV

stran 253

Franc Čačovič, Glavni in odgovorni urednik
Feliks Strmole, Predsednik skupščine ZDGITS
Janez Bojc, Predsednik Nadzornega odbora

IZ REDNE SKUPŠČINE ZVEZE DRUŠTEV GRADBENIH INŽENIRJEV IN TEHNIKOV SLOVENIJE Z DNE 16. 5. 1989

stran 255

Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Celje

DEJAVNOST DRUŠTVA DGIT-CELJE

stran 256

izr. prof. dr. Janez Duhovnik, dipl. gradb. inž.

EKSPERTNI SISTEMI V GRADBENIŠTVU

EXPERT SYSTEMS IN CIVIL ENGINEERING

stran 263

Jakob Šušteršič, dipl. inž. gradb.
Ada de Costa, dipl. inž. gradb.

VPLIV PARAMETROV SESTAVE NA ELEKTROUPOROVNO GRETJE BETONOV

THE INFLUENCE OF COMPOSITION PARAMETERS ON THE ELECTRICAL-RESISTANT HEATING OF CONCRETES

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si