Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 9,10 - 1987

Številka: 9, Letnik: XXXVI

1987_09-10-0208-7nfl.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 192

Franc Zupan, dipl. ing. gr., IB

HIDROELEKTRARNA MAVČIČE JE ZGRAJENA

stran 208

Lojze Cepuš

IZ NAŠIH KOLEKTIVOV

FROM OUR ENTERPRISES

stran 212

Ciril Stanič

VINKO KREGAR - OSEMDESETLETNIK

stran 213

prof. dr. Rajko Rogač, dipl. inž. gradb.
Srečko Vratuša, dipl. inž. gradb., raziskovalec
Miran Lozej, dipl. inž. gradb., asistent

RAČUN PREČNE ARMATURE BETONSKIH ELEMENTOV PO METODI MEJNIH STANJ Z UPORABO RAČUNALNIKA

ULTIMATE SHEAR AND TORSION STRENGTH DESIGN BY MEANS OF COMPUTER

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si