Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 9,10 - 1982

Številka: 9, Letnik: XXXI

1982_09-10-0185-2kez.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 154

Ivan Zidar, dipl. inž., Glavni direktor

35 LET DO SLOVENIJA CESTE-TEHNIKA

stran 156

Borut Zajec, dipl. gr. inž., pomočnik glavnega direktorja

SPLOŠEN PRIKAZ NASTOPA DO V TUJINI

stran 158

Andrej Kerin, dipl. inž.

ORGANIZACIJSKI VIDIKI PRODORA DO NA TUJE TRŽIŠČE

stran 163

Stanislav Berce, dpl. inž.

MODEL VELIKEGA PROJEKTA V IRAKU

stran 168

Vitko Roš, dipl. pravnik

DELOVNE ENOTE IN NAŠI DELAVCI V TUJINI

stran 177

Franc Zabret
Velena Rejc
Suzana Blažič

PLANIRANJE VELIKIH PROJEKTOV Z OBDELAVO NA RAČUNALNIKU

stran 180

Jože Savel, grad. inž.

STROJEGRADNJA SCT TUDI V TUJINI

stran 186

Zdenka Vajda, v. g. t.

NAŠEMU KOLEGU V SLOVO

stran 184

Bogdan Melihar

FROM OUR ENTERPRISES

stran 189

Mag. Jože Boštjančič, dipl. inž.
Boštjan Hočevar, dipl. inž. kem.
Franc Cafnik, dipl. inž.

PROJEKT IN IZVEDBA OJAČITVE ARMIRANOBETONSKE KONSTRUKCIJE Z DOLEPLJENJEM JEKLENIH LAMEL (DRUGI DEL)

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si