Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 9,10 - 1975

Številka: 9, Letnik: XXIV

1975_09-10-0221-dcqk.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 194

Zdravko Krvina, glavni direktor KC

Klinični center v Ljubljani

Clinical Center in Ljubljana

stran 195

Vlado Sekavčnik, dipl. inž. arh.
Drago Mušič, dr. med.

Začetek in potek priprav ter realizacija gradnje novih objektov Kliničnega centra v Ljubljani s stališča medicinsko-funkcionalne problematike

Beginnings and course of arrangements and construction of the new Clinical Center in Ljubljana with regard to the medico-functional problems

stran 206

Fanika Pogačar, dipl. inž. arh.

Projektiranje in izvedba posteljnega objekta

Hospital bed unit of the Clinical Center in Ljubljana

stran 210

Stanko Kristl, dipl. inž. arh.

Projektiranje in izvedba DTS objektov

Diagnostically-therapeutic-service units of the Clinical Center in Ljubljana

stran 218

Jože Coren, dipl. inž. gr.

Opis konstrukcij DTS objektov Kliničnega centra

Description of the construction of diagnostically-therapeutic-service units of the Clinical Center in Ljubljana

stran 221

Janez Bricelj, dipl. inž. gr.
Boris Štrubelj, dipl. inž. gr.

Potek gradnje Kliničnega centra v Ljubljani

Course of construction of Clinical Center in Ljubljana

stran 226

Miran Gomol, dipl. inž. str.

Projektiranje in izvedba instalacijskih naprav v Kliničnem centru v Ljubljani

Clinical Center installations

stran 236

Marjan Gaspari, dipl. inž. gr.

Potek in način financiranja Kliničnega centra v Ljubljani ter prikaz investitorjeve organizacije

Course and methods of financing of Clinical Center in Ljubljana construction and survey of investitor’s organization

stran 240

dr. Anton Koščak, iur.

Zemljiške zadeve, vprašanja nepremičnin in stanovanj ter druge premoženjsko-pravne zadeve v zvezi z gradnjo objektov Kliničnega centra

Problems concerning grounds, real estates and lodgings, as well as other property legal matters regarding the construction of the Clinical Center buildings

stran 242

Marjan Gaspari, dipl. inž. gr.
Vlado Sekavčnik, dipl. inž. arh.

Nastanek, razvoj in dejavnost specializirane organizacije Medico engineering

Beginning, development and activity of the specialized working organization Medico engineering

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si