Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 9,10 - 1973

Številka: 9, Letnik: XXII

1973_09-10-0249-ztgn.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 227

Leo Avanzo, dipl. inž.

Problemi uporabe tehničnih predpisov za projektiranje javnih cest in njihove pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri projektiranju avtoceste Vrhnika-Postojna

Problems of application of technical prescriptions for projecting of common roads

stran 232

Vladimir Čadež, dipl. inž.

Gradnja avtoceste Vrhnika-Postojna izvajalcev grupacije »GAST«

Construction of the high-road Vrhnika-Postojna in the realization of the working-group »GAST«

stran 239

Sergej Bubnov, dipl. inž.

Gradnja viadukta Verd s tehnologijo drsnega odra

The viaduct »Verd« construction and the technology of sliding-scaffold

stran 247

Cveto Gregorc, dipl. oec.

Pričakovani ekonomski učinki avtoceste Vrhnika-Postojna in cestninski sistem

The expected economical effects of the high-road Vrhnika-Postojna and the toll-system

stran 252

Viktor Turnšek, dipl. inž.

Preiskave, sistem kontrole in rezultati homogenosti kvalitete, doseženi na avtocesti Vrhnika-Postojna

Research of quality, control system and results of homogeneity on the high-road Vrhnika Postojna

stran 255

Janez Žmavc, dipl. inž.

Plastične drenažne cevi

stran 259

Bogdan Melihar

IZ NAŠIH KOLEKTIVOV

stran 264

Veljko Namorš, dipl. inž.
Miha Rojec, dipl. inž.
Tomo Gečev

Lahki betonski bloki iz ekspandirane gline »GLINOPOR«

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si