Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 8,9 - 1986

Številka: 8, Letnik: XXXV

1986_08-09-0145-phig.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 132

Janez Kovačič, dipl. ing. arh.
Marjan Čebela, dipl. ing. arh.

SISTEM PRILAGODLJIVIH STANOVANJ V CELJU

stran 135

Elza Črepinšek, dipl. inž. arh.

MONTAŽNI SISTEM INGRAD IZ PLOSKOVNIH ELEMENTOV

stran 148

Darka Domitrovič-Uranjek, dipl. geogr. soc.

EKOLOŠKA BILANCA CELJA

stran 150

Milka Leskošek, dipl. inž. gr.

ČIŠČENJE PITNE VODE V VODARNI MEDLOG PRI CELJU

stran 153

Anton Pevec

KERAMIČNE OBLOGE

stran 155

Norbert Verhovc, dipl. inž. str.

OGREVANJE INDUSTRIJSKIH HAL IN VISOKIH PROSTOROV

stran 159

Dare Urbancl, dipl. inž. gr.

POLIURETANSKE MASE IN PREMAZI V GRADBENIŠTVU

stran 160

Martin Gorišek, inž. fizike, dipl. org.

NEKATERE MOŽNOSTI PREFABRIKACIJE INSTALACIJ V STANOVANJSKI GRADNJI

stran 163

Savo Čurčič, dipl. inž. str.

UPORABA CEVI VEČJIH PREMEROV IZ POLIETILENA

stran 164

Leander Littera , dipl. inž. gr.

IZOBRAŽEVANJE V GRADBENIŠTVU CELJSKE REGIJE

stran 167

Brane Piano

IZ NAŠIH KOLEKTIVOV - KRONIKA

stran 171

Jasna Badrljica, dipl. inž. gradb.
Mirko Koren, dipl. inž. gradb.

TEHNOLOGIJA BRIZGANEGA BETONA IN NJENA UPORANOST PRI OBNAVLJANJU IN OJAČEVANJU OBJEKTOV

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si