Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 8,9 - 1979

Številka: 8, Letnik: XXVIII

1979_08-09-0176-iasb.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 154

Franjo Čevnik, dipl. oec.

Ingrad praznuje 20 let dela

stran 157

Leon Črepinšek, dipl. grad. inž.

Razvoj tehnologij v 20-letnem obdobju dela GIP Ingrad

TECHNOLOGY DEVELOPMENT DURING THE 20-YEAR PERIOD OF WORK OF G. I. P. »INGRAD«

stran 159

Elza Črepinšek, dipl. inž. arh.

Montažni sistem Ingrad

THE “INGRAD” PRECAST CONCRETE CONSTRUCTION SYSTEM

stran 164

Niko Rožič, dipl. inž.

Varstvo kakovosti vode

stran 167

Franc Zupančič, inž. gradb.

Gradisova rastoča montažna hiša

stran 170

Jože Vengust, dipl. gradb. inž.

Cestno podjetje Celje - kamnolom Velika Pirešica

stran 175

Bogdan Melihar

IZ NAŠIH KOLEKTIVOV - NOVICE IZ GLASIL KOLEKTIVOV

FROM OUR ENTERPRISES

stran 180

Jože Kolar

Osebne vesti

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si